Palmiye 10 Sitesi 2018 Yılı Olağan Toplantısı Gerçekleşti

Palmiye 10 Sitesi 2018 Yılı Olağan Toplantısı, yüksek katılımlı ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Sitenin yerleşime açılmasından itibaren geçen bir senenin genel olarak değerlendirmesi yapılan toplantıda, 2018 yılı işletme projesi üzerinde istişareler yapıldı ve yeni aidatlar belirlendir. Ayrıca 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan projeler değerlendirildi.

Gündem başlıkları içerisinde, yönetim seçimi bulunması nedeniyle, Esas Profesyonel Yönetimin bir sene boyunca yapılan çalışmaları değerlendirildi ve oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde toplantıya iştirak eden tüm site sakinleri oybirliği ile şirketimizin Palmiye 10 sitesini tekrar yönetmesini uygun görmüşlerdir.

Tüm site sakinlerimize, 2018 yılı içinde Esas Profesyonel Yönetim’i tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

pal10toplanti pal10toplanti2

Write a comment