Palmiye 8 Apartmanı Toplantı Daveti

PALMİYE 8 APARTMANI TOPLANTI DAVETİ

07.04.2018 Cumartesi günü saat 19.00’da
Bina Toplantı Salonunda Yıllık Olağan Toplantı Yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, aynı salonda 14.04.2018 Cumartesi günü saat 19.30’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Not: Kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil etmek üzere ilgili kişiye aşağıda bulunan vekâleti imzalatarak temsil yetkisi vermesi önemle rica olunur.

 Kiracıların toplantıya katılmak istemeleri durumunda mülk sahiplerinden yasa gereği vekalet almaları  zorunludur.

GÜNDEM :
1) Açılış ve yoklama
2) Gündemin okunması ve ilaveler
3) 2017 Yılı Durum Değerlendirilmesi, Denetim Raporunun Sunulması

4) 2018 Yılı Yönetici ve Denetçi Seçimi
5) 2018 Yılı Aidatlarının belirlenmesi için Gelir-Gider Projesi Üzerinde İstişare Yapılması 

6) Dilek ve öneriler
7) Kapanış

Adres: İstiklal Mah. Şehit Ali Çelik Sokak No:29 Ümraniye İstanbul
——————————————————————————————————————

VEKÂLETNAME

Palmiye 8 Apartmanında maliki bulunduğum taşınmaz ile ilgili 07.04.2018 Cumartesi günü saat 19:00’da yapılacak olan toplantıda beni tam yetkili olarak temsile, alınacak kararları ret veya kabule, adıma oy kullanmaya ……………………………………………….. vekil olarak tayin ediyorum.

Gereğini arz ederim.

VEKALET VEREN MALİKİN:
Adı Soyadı            :
Daire No              : 
İrtibat Telefonu   :
Tarih                      :    ……/……./…………
İmza                       :

NOTLAR:

  1. a) Kat Mülkiyeti Kanununda değişikilk yapan 5711 sayılı kanun ile ilgili olarak Kat Mülkiyeti Kanunu Madde-31 uyarınca bir kişi oy sayısının %5’inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilememektedir. Ayrıca aynı maddede “Bir bağımsız bölümün birden fazla ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder” hükmünün yer aldığını bilgilerinize sunarız.
  2. b) Yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, iş bu vekâletname 14.04.2018 tarihinde Saat: 19:30’da yapılacak olan ikinci toplantı içinde geçerlidir.

 

Write a comment