Soru : Neden Esas Profesyonel Yönetim’den hizmet almalıyız?
Cevap : Şirketimiz, Kat Mülkiyeti Kanunlarını esas alarak hareket eder. Günümüz teknolojisini en iyi şekilde kullanarak hizmet veririz. Bu açıdan sorunlara etkin ve hızlı çözümleme sunmaktayız. Bizim için en küçük sorun dahi ötelenmeyecek kadar önem arz etmektedir.

 

Soru: Muhasebesel ve raporlama süreçleriniz nasıl işlemektedir?
Cevap: Hizmet verdiğimiz projelerin tüm hesapları “günlük” olarak Mali Müşavirimiz tarafından kayıtlara alınmaktadır. Şeffaflık ve raporsal sunum hızımız, teknolojik altyapımız sayesinde istenildiği her an denetim kuruluna rapor sunmamızı sağlamaktadır.
 
Soru: Binamızın aidat tahsilatların ciddi sıkıntı yaşamaktayız, bu durum konusunda nasıl destek vereceksiniz?
Cevap: Toplu yaşam alanlarındaki en büyük yönetimsel sorunlardan biri aidatların tahsilatı konusudur. Esas Profesyonel Yönetim şirketi olarak kurumsal bakış açımız ve Kat Mülkiyeti Kanunun getirdiği yaptırımlara göre hızlı ve etkin bir biçimde hareket etmekteyiz.

Şirketimiz, aidatların tahakkuk ettiği an itibariyle otomatik olarak hizmet alan sakinlere, SMS ve E-posta yolu ile borç bildirimi hatırlatması yapar. Ödemelerin son gününden bir gün önce tekrar hatırlatma yapılır. Son gün ise aynı hatırlatma işlemini yaparak aidat sorumluluğunu şirket olarak sürekli olarak ilgili daire sakinlerine anımsatırız.

Üç gün geçen ödemeler için muhasebe yetkilimiz ilgili borç sahibi ile iletişime geçer. Bu görüşmeye istinaden, ödemesi normal yollarla tahsili imkansızlaşan alacaklar için alanında uzman Avukatımız ile yasal süreci başlatır ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre yasal faizi ile birlikte tahsilat işlemini gerçekleştiririz.

 
Soru: Binamızdaki bağımsız bölüm sayısı yedidir. Yönetici atamamız gerekir mi?
Cevap: Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34’e göre sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Soru: Mevcut denetçimizden memnun değiliz. Yeniden denetçi seçimi için ne yapmamız gerekiyor?
Cevap: Kat malikleri kurulu bizzat yapacağı hesap incelemesi sonucunda veya denetçinin talebine binaen yöneticiyi görevden alabilir. Karar olağan toplantıda alınabileceği gibi olağanüstü toplantıda da alınabilir.