Apartman Yönetimi

Toplanamayan aidatlar, ödenmeyi bekleyen ortak gider faturaları, çözüm bekleyen sorunlar derken komşuluk ilişkilerinizin bozulması bu sürecin doğal yansımasıdır. Oysa yaşam alanlarınız, huzura en çok ihtiyacınızın olduğu alanlardır.

Tecrübelerimiz bize göstermektedir ki apartman yönetimlerinin en büyük sıkıntısı tahsilat yani ödenmeyen aidatlar konusudur. Bir önemli diğer hususta, mevcut yönetimin gelir-gider konusunda hesap verilebilirliğinin sağlıklı olmayışıdır.

Bir tarafta aidatlarını düzenli ödeyenler, diğer tarafta sorumluluklarını önemsemeyen sakinler. Bu durum er yada geç binada ödenmeyi bekleyen faturalar, alınamayan hizmetler, çözüm bekleyen sorunlar safhasına dönmektedir.

Kentleşmenin modern dünyaya ayak uydurması sonucu binalar giderek çok katlı ve sayıca fazla dairelerden oluşmaktadır. Bu durum her konutun problemlerinin ayrı ayrı ve özenle ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Zira yaşadığımız alanlar huzurun temin edilmesinin en gerekli olduğu yerlerdir ve komşuluk ilişkilerinin zedelenmemesi adına gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. Bu bağlamda üçüncü şahıs kapsamında değerlendirilecek profesyonel bir göz, olaylara objektif bir biçimde yaklaşabilir ve bina yönetimindeki sorunları ivedilikle çözebilir.

Bu çözüm sürecinde uzmanın tarafsızlığı ve güvenilirliği, hiçbir paydaşla bağı olmamasından dolayı en geçerli unsurdur. Günlük yaşantının içine sıkışan apartman problemleri hem daire sahiplerini gereksiz bir strese dahil etmekte hem de yaşam alanlarındaki ortak huzuru zedelemektedir. Bunun en iyi çözümü dışardan uzanacak uzman bir elin denetiminde olaylara tarafsız olarak bakabilmek ve çözümü irdeleyebilmektir.

Yasalar sıklıkla yenilenmekte ve yalnızca uzman kişiler bu değişiklikleri yakından ve gerektiği ölçüde takip edebilmektedir. Profesyonel olarak yönetim işleri ile uğraşan firmalar yasal mevzuatları derinlemesine inceleyerek apartman, site ve rezidanslardaki gelişmelerde doğrudan ve geçerli bilgiyi sunabilmektedir.

Bu gibi durumlarda alanında uzman kurumsal bir yönetim anlayışı apartmanınız için en büyük ihtiyaç olacaktır. Esas Profesyonel Yönetim olarak, sizlerin yönetimsel sorunlarınıza objektif ve şeffaflıkla çözüm sunmaktayız.

Binanızın mevcut durumuna uygun en ideal yönetim teklifini almak için bizimle iletişime geçiniz.